Talkshow

 
Európa: práve teraz! - 13. časť

Téma: Boj proti plytvaniu potravinami