nasieuroposlanci.sk http://nasieuroposlanci.sk RSS nasieuroposlanci.sk en-us Copyright by nasieuroposlanci.sk 2009 admin@meps.sk all RSS 2.0 generation class http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Talkshow - Európa z prvej ruky 07 - január 2019 http://nasieuroposlanci.sk/talkshow.php?v=3511 Európa z prvej ruky 07 - január 2019 admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/talkshow.php?v=3511 Naši europoslanci Csáky Pál - A fuvarozók jogai megosztják Európát http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3557 A fuvarozók jogai megosztják Európát admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3557 Naši europoslanci Anna Záborská - Budúce zmeny na trhu s elektrickou energiou http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3554 Budúce zmeny na trhu s elektrickou energiou admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3554 Naši europoslanci Pál Csáky - Práva prepravcov rozdeľujú Európu http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3551 Práva prepravcov rozdeľujú Európu admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3551 Naši europoslanci Csáky Pál - Az interneten érvényes szerzői jogi http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3556 Az interneten érvényes szerzői jogi admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3556 Naši europoslanci Anna Záborská - Blíži sa koniec striedania času http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3553 Blíži sa koniec striedania času admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3553 Naši europoslanci Pál Csáky - Reforma autorského práva pre internet http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3552 Reforma autorského práva pre internet admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3552 Naši europoslanci Vladimír Maňka - Návrhy na šetrenie peňazí v inštitúciách EŮ http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=5&v=3550 Návrhy na šetrenie peňazí v inštitúciách EŮ admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=5&v=3550 Naši europoslanci Csáky Pál - A 2020-as uniós költségvetés prioritásai http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3555 A 2020-as uniós költségvetés prioritásai admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3555 Naši europoslanci Monika Smolková - Marcové témy v EP:Erasmus+, redukcia plastov http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3549 Marcové témy v EP:Erasmus+, redukcia plastov admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3549 Naši europoslanci Pál Csáky - Priority rozpočtu EÚ na rok 2020 http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3548 Priority rozpočtu EÚ na rok 2020 admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3548 Naši europoslanci Pál Csáky - Kde zlyháva slovenský parlament, môže pomôcť http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3558 Kde zlyháva slovenský parlament, môže pomôcť admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3558 Naši europoslanci Monika Smolková - Protikorupčná politika ako následok vraždy http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3559 Protikorupčná politika ako následok vraždy admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3559 Naši europoslanci Anna Záborská - Osud európskych občianskych iniciatív http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3535 Osud európskych občianskych iniciatív admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3535 Naši europoslanci Monika Smolková - Vystúpenie premiéra Pellegriniho v EP http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3532 Vystúpenie premiéra Pellegriniho v EP admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3532 Naši europoslanci Pál Csáky - Ochrana práv národnostných menšín ostáva http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3531 Ochrana práv národnostných menšín ostáva admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3531 Naši europoslanci Csáky Pál - A kisebbségi jogok védelme továbbra http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3529 A kisebbségi jogok védelme továbbra admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3529 Naši europoslanci Pál Csáky - Opatrenia proti ovplyvneniu volieb do EP http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3526 Opatrenia proti ovplyvneniu volieb do EP admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3526 Naši europoslanci Csáky Pál - Az EP-választások külföldi befolyása elleni http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3528 Az EP-választások külföldi befolyása elleni admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3528 Naši europoslanci Anna Záborská - Nekalé praktiky v potravinárstve http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3536 Nekalé praktiky v potravinárstve admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3536 Naši europoslanci Vladimír Maňka - Začlenenie európskeho stabilizačného http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=5&v=3533 Začlenenie európskeho stabilizačného admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=5&v=3533 Naši europoslanci Pál Csáky - Korupcia v politike je strata demokracie http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3525 Korupcia v politike je strata demokracie admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3525 Naši europoslanci Monika Smolková - Európsky zbor solidarity – šanca pre mladých http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3524 Európsky zbor solidarity – šanca pre mladých admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3524 Naši europoslanci Csáky Pál - A demokrácia gyengüléséhez vezet a korrupció http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3527 A demokrácia gyengüléséhez vezet a korrupció admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3527 Naši europoslanci Anna Záborská - Otázky bezpečnosti na marcovej schôdzi EP http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3534 Otázky bezpečnosti na marcovej schôdzi EP admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3534 Naši europoslanci Anna Záborská - Návšteva Európskeho parlamentu http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3523 Návšteva Európskeho parlamentu admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3523 Naši europoslanci Richard Sulík - Brexitový chaos http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=18&v=3546 Brexitový chaos admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=18&v=3546 Naši europoslanci Richard Sulík - Európsky fond pre azyl a migráciu http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=18&v=3545 Európsky fond pre azyl a migráciu admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=18&v=3545 Naši europoslanci Richard Sulík - Výstúpenie k prejavu premiéra SR v EP http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=18&v=3547 Výstúpenie k prejavu premiéra SR v EP admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=18&v=3547 Naši europoslanci Csáky Pál - A harmadik országbeli állampolgárokra http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3537 A harmadik országbeli állampolgárokra admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3537 Naši europoslanci