nasieuroposlanci.sk http://nasieuroposlanci.sk RSS nasieuroposlanci.sk en-us Copyright by nasieuroposlanci.sk 2009 admin@meps.sk all RSS 2.0 generation class http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Talkshow - Volá Štrasburg - máj 2018 http://nasieuroposlanci.sk/talkshow.php?v=3343 Volá Štrasburg - máj 2018 admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/talkshow.php?v=3343 Naši europoslanci Csáky Pál - Az oktatás hatékonyságának növelése http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3362 Az oktatás hatékonyságának növelése admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3362 Naši europoslanci Csáky Pál - Az uniónak intenzívebbé kell tennie http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3361 Az uniónak intenzívebbé kell tennie admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3361 Naši europoslanci Anna Záborská - Makroekonomická pomoc Ukrajine http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3360 Makroekonomická pomoc Ukrajine admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3360 Naši europoslanci Pál Csáky - Zvýšenie efektivity vzdelávania v EÚ http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3359 Zvýšenie efektivity vzdelávania v EÚ admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3359 Naši europoslanci Pál Csáky - EÚ potrebuje zintenzívniť spouprácu s NATO http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3358 EÚ potrebuje zintenzívniť spouprácu s NATO admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3358 Naši europoslanci Csáky Pál - A kiberbiztonság Európa számára kulcsfontoss http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3357 A kiberbiztonság Európa számára kulcsfontoss admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3357 Naši europoslanci Monika Smolková - EP bude mať od roku 2019 menej poslancov http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3356 EP bude mať od roku 2019 menej poslancov admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3356 Naši europoslanci Anna Záborská - Alibistické dvojznačné termíny v práve EÚ http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3368 Alibistické dvojznačné termíny v práve EÚ admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3368 Naši europoslanci Anna Záborská - EP o modernizácii školstva v únii http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3355 EP o modernizácii školstva v únii admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3355 Naši europoslanci Vladimír Maňka - Na rade sú rokovania o vysielaní pracovníkov http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=5&v=3354 Na rade sú rokovania o vysielaní pracovníkov admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=5&v=3354 Naši europoslanci Vladimír Maňka - EP hľadá spôsob ako potlačiť korupciu http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=5&v=3353 EP hľadá spôsob ako potlačiť korupciu admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=5&v=3353 Naši europoslanci Monika Smolková - Obehové hospodárstvo je stop plytvaniu http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3366 Obehové hospodárstvo je stop plytvaniu admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3366 Naši europoslanci Anna Záborská - Novej koncepcia vzdelávania v EÚ http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3367 Novej koncepcia vzdelávania v EÚ admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3367 Naši europoslanci Monika Smolková - Štrukturálne fondy po roku 2020 pre viac http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3352 Štrukturálne fondy po roku 2020 pre viac admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3352 Naši europoslanci Pál Csáky - Kybernetická bezpečnosť je pre Európu http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3351 Kybernetická bezpečnosť je pre Európu admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3351 Naši europoslanci Csáky Pál - Az oktatás hatékonyságának növelése az EUban http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3369 Az oktatás hatékonyságának növelése az EUban admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3369 Naši europoslanci Anna Záborská - Návšteva študentov hotelierstva v Štrasburgu http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3348 Návšteva študentov hotelierstva v Štrasburgu admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3348 Naši europoslanci Csáky Pál - Az EU nem akarja, hogy Luxembourg http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3347 Az EU nem akarja, hogy Luxembourg admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3347 Naši europoslanci Csáky Pál - Vége a kilométer-számlálók manipulálásának http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3346 Vége a kilométer-számlálók manipulálásának admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3346 Naši europoslanci Anna Záborská - EP: nové opatrenia proti dumpingu http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3345 EP: nové opatrenia proti dumpingu admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3345 Naši europoslanci Vladimír Maňka - Priority rozpočtu EÚ 2021-2027 http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=5&v=3344 Priority rozpočtu EÚ 2021-2027 admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=5&v=3344 Naši europoslanci Pál Csáky - EÚ nechce Luxembursko ako daňový raj http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3342 EÚ nechce Luxembursko ako daňový raj admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3342 Naši europoslanci Pál Csáky - Koniec stáčaniu kilometrov v EÚ http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3341 Koniec stáčaniu kilometrov v EÚ admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3341 Naši europoslanci Csáky Pál - Schengent kívülről kell védeni, nem belülről http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3340 Schengent kívülről kell védeni, nem belülről admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3340 Naši europoslanci Pál Csáky - Schengen treba chrániť zvonku, nie vnútri http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3339 Schengen treba chrániť zvonku, nie vnútri admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3339 Naši europoslanci Anna Záborská - Smernica o vysielaní pracovníkov v EÚ http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3337 Smernica o vysielaní pracovníkov v EÚ admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3337 Naši europoslanci Monika Smolková - Klady a zápory dlhodobého rozpočtu EÚ http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3336 Klady a zápory dlhodobého rozpočtu EÚ admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3336 Naši europoslanci Ivan Štefanec - Výzva EP na stop stáčaniu kilometrov http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=17&v=3338 Výzva EP na stop stáčaniu kilometrov admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=17&v=3338 Naši europoslanci Monika Smolková - EP: Stop pretáčaniu kilometrov http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3363 EP: Stop pretáčaniu kilometrov admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3363 Naši europoslanci