nasieuroposlanci.sk http://nasieuroposlanci.sk RSS nasieuroposlanci.sk en-us Copyright by nasieuroposlanci.sk 2009 admin@meps.sk all RSS 2.0 generation class http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Talkshow - Volá Štrasburg - september 2019 http://nasieuroposlanci.sk/talkshow.php?v=3587 Volá Štrasburg - september 2019 admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/talkshow.php?v=3587 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - VÝBOR: Pripomienky tieňového spravodajcu http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3584 VÝBOR: Pripomienky tieňového spravodajcu admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3584 Naši europoslanci Robert Hajšel - Najnovší vývoj okolo Brexitu a postoj EP http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=114&v=3588 Najnovší vývoj okolo Brexitu a postoj EP admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=114&v=3588 Naši europoslanci Lucia Ďuriš Nicholsonová - EP – výsmech európskemu týždňu mobility http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=113&v=3582 EP – výsmech európskemu týždňu mobility admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=113&v=3582 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - ŠTÚDIO: Aká bude ECB pod novou prezidentkou? http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3583 ŠTÚDIO: Aká bude ECB pod novou prezidentkou? admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3583 Naši europoslanci Lucia Ďuriš Nicholsonová - Postavím sa proti rakúskej indexácii http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=113&v=3579 Postavím sa proti rakúskej indexácii admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=113&v=3579 Naši europoslanci Lucia Ďuriš Nicholsonová - HEMI: Slovensko je druhé v úmrtnosti http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=113&v=3580 HEMI: Slovensko je druhé v úmrtnosti admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=113&v=3580 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - HEMI: Neefektívne EÚ projekty uberajú http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3581 HEMI: Neefektívne EÚ projekty uberajú admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3581 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - HEMI: Uvoľnená menová politika ECB http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3577 HEMI: Uvoľnená menová politika ECB admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3577 Naši europoslanci Lucia Ďuriš Nicholsonová - HEMI: Nebojme sa pomenovať Rusko http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=113&v=3578 HEMI: Nebojme sa pomenovať Rusko admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=113&v=3578 Naši europoslanci Talkshow - Európa z prvej ruky 13 - júl 2019/2 http://nasieuroposlanci.sk/talkshow.php?v=3589 Európa z prvej ruky 13 - júl 2019/2 admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/talkshow.php?v=3589 Naši europoslanci Lucia Ďuriš Nicholsonová - Nicholsonová predsedníčkou sociálneho výboru http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=113&v=3585 Nicholsonová predsedníčkou sociálneho výboru admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=113&v=3585 Naši europoslanci Lucia Ďuriš Nicholsonová - Voľba predsedu EP s nejasnými pravidlami http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=113&v=3586 Voľba predsedu EP s nejasnými pravidlami admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=113&v=3586 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - Portfólio Eugena Jurzycu v EP http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3575 Portfólio Eugena Jurzycu v EP admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3575 Naši europoslanci Talkshow - Európa z prvej ruky 12 - júl 2019 http://nasieuroposlanci.sk/talkshow.php?v=3566 Európa z prvej ruky 12 - júl 2019 admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/talkshow.php?v=3566 Naši europoslanci Talkshow - Európa z prvej ruky 11 - máj 2019 http://nasieuroposlanci.sk/talkshow.php?v=3567 Európa z prvej ruky 11 - máj 2019 admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/talkshow.php?v=3567 Naši europoslanci Monika Smolková - Rekapitulácia končiaceho volebného obdobia http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3560 Rekapitulácia končiaceho volebného obdobia admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=10&v=3560 Naši europoslanci Csáky Pál - Az MKP-ra szavazunk! http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3561 Az MKP-ra szavazunk! admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3561 Naši europoslanci Csáky Pál - Az MKP-ra szavazunk! http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3563 Az MKP-ra szavazunk! admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3563 Naši europoslanci Csáky Pál - Az MKP-ra szavazunk! http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3564 Az MKP-ra szavazunk! admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3564 Naši europoslanci Csáky Pál - Az MKP-ra szavazunk! http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3565 Az MKP-ra szavazunk! admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3565 Naši europoslanci Csáky Pál - Az MKP-ra szavazunk! http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3562 Az MKP-ra szavazunk! admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3562 Naši europoslanci Talkshow - Európa z prvej ruky 10 - apríl 2019 http://nasieuroposlanci.sk/talkshow.php?v=3568 Európa z prvej ruky 10 - apríl 2019 admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/talkshow.php?v=3568 Naši europoslanci Csáky Pál - A fuvarozók jogai megosztják Európát http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3557 A fuvarozók jogai megosztják Európát admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3557 Naši europoslanci Anna Záborská - Budúce zmeny na trhu s elektrickou energiou http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3554 Budúce zmeny na trhu s elektrickou energiou admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3554 Naši europoslanci Pál Csáky - Práva prepravcov rozdeľujú Európu http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3551 Práva prepravcov rozdeľujú Európu admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3551 Naši europoslanci Csáky Pál - Az interneten érvényes szerzői jogi http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3556 Az interneten érvényes szerzői jogi admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=52&v=3556 Naši europoslanci Anna Záborská - Blíži sa koniec striedania času http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3553 Blíži sa koniec striedania času admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=12&v=3553 Naši europoslanci Pál Csáky - Reforma autorského práva pre internet http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3552 Reforma autorského práva pre internet admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=14&v=3552 Naši europoslanci Vladimír Maňka - Návrhy na šetrenie peňazí v inštitúciách EŮ http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=5&v=3550 Návrhy na šetrenie peňazí v inštitúciách EŮ admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=5&v=3550 Naši europoslanci