nasieuroposlanci.sk http://nasieuroposlanci.sk RSS nasieuroposlanci.sk en-us Copyright by nasieuroposlanci.sk 2009 admin@meps.sk all RSS 2.0 generation class http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Talkshow - Volá Štrasburg - september 2020 http://nasieuroposlanci.sk/talkshow.php?v=3748 Volá Štrasburg - september 2020 admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/talkshow.php?v=3748 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - Preskúmanie makroekonomického legislatívneho http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3797 Preskúmanie makroekonomického legislatívneho admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3797 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - Výročná správa EIB za rok 2020 http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3794 Výročná správa EIB za rok 2020 admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3794 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - Ciele kohéznej politiky treba dôsledne http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3795 Ciele kohéznej politiky treba dôsledne admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3795 Naši europoslanci Michal Wiezik - EP potvrdil stratégiu EÚ o ochrane http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=121&v=3796 EP potvrdil stratégiu EÚ o ochrane admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=121&v=3796 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - Plány obnovy sú príležitosťou,ale aj rizikom http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3792 Plány obnovy sú príležitosťou,ale aj rizikom admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3792 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - Prax programu lepšej právnej regulácie http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3791 Prax programu lepšej právnej regulácie admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3791 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - Daňový program EÚ Fiscalis má potenciál http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3789 Daňový program EÚ Fiscalis má potenciál admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3789 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - Vakcíny, očkovanie a patenty http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3790 Vakcíny, očkovanie a patenty admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3790 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - Pohľad na zdaňovanie podnikov v EÚ http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3788 Pohľad na zdaňovanie podnikov v EÚ admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3788 Naši europoslanci Michal Wiezik - Zákon na ochranu pôdy nemyslí na lesy http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=121&v=3785 Zákon na ochranu pôdy nemyslí na lesy admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=121&v=3785 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - Program pre jednotný trh nepodporujem http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3786 Program pre jednotný trh nepodporujem admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3786 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - Dohoda o Brexite je skvelou správou http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3787 Dohoda o Brexite je skvelou správou admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3787 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - Eurofondy vs. právny štát? http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3783 Eurofondy vs. právny štát? admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3783 Naši europoslanci Michal Wiezik - Diskusia k bezpečnosti prepravy zvierat v EÚ http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=121&v=3782 Diskusia k bezpečnosti prepravy zvierat v EÚ admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=121&v=3782 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - 3 oblasti netransparentnosti v EÚ http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3779 3 oblasti netransparentnosti v EÚ admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3779 Naši europoslanci Michal Wiezik - Zradná energia z biomasy http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=121&v=3781 Zradná energia z biomasy admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=121&v=3781 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - Odmietam výzvu ekonómov na odpustenie http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3778 Odmietam výzvu ekonómov na odpustenie admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3778 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - Európsky semester o spravovaní Eurozóny http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3776 Európsky semester o spravovaní Eurozóny admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3776 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - Európsky semester o spravovaní Eurozóny http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3777 Európsky semester o spravovaní Eurozóny admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3777 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - Prvé dni brexitu http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3784 Prvé dni brexitu admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3784 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3773 Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3773 Naši europoslanci Robert Hajšel - Dohoda o rozpočte 2021-2027 http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=114&v=3768 Dohoda o rozpočte 2021-2027 admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=114&v=3768 Naši europoslanci Robert Hajšel - Koordinovaný prístup k vakcinácii http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=114&v=3767 Koordinovaný prístup k vakcinácii admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=114&v=3767 Naši europoslanci Robert Hajšel - Dohoda o konečnej podobe rozpočtu http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=114&v=3766 Dohoda o konečnej podobe rozpočtu admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=114&v=3766 Naši europoslanci Robert Hajšel - Situácia v Bielorusku http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=114&v=3765 Situácia v Bielorusku admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=114&v=3765 Naši europoslanci Michal Wiezik - Zákaz olova vo vodných biotopoch http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=121&v=3769 Zákaz olova vo vodných biotopoch admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=121&v=3769 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - Európsky rozpočet sa má deliť efektívne http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3775 Európsky rozpočet sa má deliť efektívne admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3775 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - Nový všeobecný rozpočet Európskej únie http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3774 Nový všeobecný rozpočet Európskej únie admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3774 Naši europoslanci Eugen Jurzyca - Všeobecný rozpočet Európskej únie http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3772 Všeobecný rozpočet Európskej únie admin@meps.sk http://nasieuroposlanci.sk/poslanci.php?poslanec=116&v=3772 Naši europoslanci