Miroslav Mikolášik

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Moja vízia ďalšich piatich rokov v EP

Moja vízia ďalšich piatich rokov v EP