Miroslav Mikolášik

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Jeden z nás – výzva na ochranu života

Jeden z nás – výzva na ochranu života