Miroslav Mikolášik

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Ochrana proti potravinárskym podvodom

Ochrana proti potravinárskym podvodom