Miroslav Mikolášik

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Kvôli hluku treba obmedziť nočné lety

Kvôli hluku treba obmedziť nočné lety