Miroslav Mikolášik

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Alternatívne palivá = menšia závislosť

Alternatívne palivá = menšia závislosť na rope