Miroslav Mikolášik

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Ďalších 5 rokov v Európskom parlamente

Ďalších 5 rokov v Európskom parlamente bolo o presadzovaní našich hodnôt