Jana Žitňanská

Európski konzervatívci a reformisti
NOVA

Diskriminácia sa na Slovensku prejavuje...

...najmä nerovnakým prístupom k vzdelávaniu či zamestnávaniu