Jana Žitňanská

Európski konzervatívci a reformisti
NOVA

Pomoc únie mladým pri naštartovaní...

...pracovného života musí byť systémovejšia