Ivan Štefanec

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie