Ivan Štefanec

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Na rade sú rokovania o vysielaní pracovníkov

v medzinárodnej doprave