Ivan Štefanec

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Zmena času je v digitálnej dobe prežitok