Ivan Štefanec

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Systém E-call zachráni v budúcnosti životy

Systém E-call zachráni v budúcnosti tisíce životov