Ivan Štefanec

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
nezaradený

Mechanizmy EÚ pre zamestnanosť mladých