Ivan Štefanec

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Zníženie spotreby nerecyklovateľných plastov

Zníženie spotreby nerecyklovateľných plastových tašiek – krok k ochrane životného prostredia