Ivan Štefanec

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
nezaradený

Zníženie spotreby nerecyklovateľných plastov

Zníženie spotreby nerecyklovateľných plastových tašiek – krok k ochrane životného prostredia