Ivan Štefanec

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Nemecký zákon o minimálnej mzde

sa stáva obchodnou železnou oponou medzi Západom a Východom