Ivan Štefanec

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
nezaradený

Cena európskeho občana pre dr. Evu Sirackú