Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Emisné ciele do roku 2030 – prehnané

a nereálne