Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

EP odsúhlasil kroky proti praniu špinavých

peňazí