Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Zvýšenie efektivity vzdelávania v EÚ