Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

EÚ potrebuje zintenzívniť spouprácu s NATO