Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Kybernetická bezpečnosť je pre Európu

kľúčová