Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Schengen treba chrániť zvonku, nie vnútri