Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Duchovná obnova EÚ potrebuje širší dialóg