Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Komentár k zavedeniu amerických ciel pre EÚ