Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Občania Slovenska veria viac európskym

inštitúciám ako vlastným