Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Dobré návrhy írskeho premiéra ako vylepšiť

EÚ do budúcnosti