Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Každý 10.-ty občan EÚ pochádza z menšiny

mnohí z nich sú vo svojich právach diskriminovaní