Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Podmienky Brexitu sú jasné,

ďalšie spolunažívanie nie