Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Opäť problémy s prerozdelením migrantov