Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Mocenské ambície Ruska musíme

mať vždy na pamäti