Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Chceme serióznu právnu normu na ochranu

práv národnostných menšín