Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Antidumpingové pravidlá pomôžu ochrániť

priemysel a pracovné miesta v EÚ