Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

O budúcom členstve Turecka v EÚ v súčasnosti

nemožno hovoriť