Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Brexit: možno ani nebude?!