Miriam Lexmann

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie
Miriam Lexmann

Bielorusko a EÚ