Michal Wiezik

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
SPOLU - občianska demokracia

Michal Wiezik