Michal Wiezik

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
SPOLU - občianska demokracia

Michal Wiezik

Pristúpenie EÚ ku Karpatskému dohovoru

by umožnilo lepšiu ochranu ekosystémov a biodiverzity