Michal Wiezik

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Nezávislý

Michal Wiezik

Čo je Green Deal