Michal Wiezik

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Nezávislý

Michal Wiezik

Zlyhaniu COP 25 sa únia nesmie podriadiť

Vystúenie v EP