Michal Wiezik

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Nezávislý

Michal Wiezik

Najbližšie hlasovania spojené s klímou