Michal Wiezik

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Nezávislý

Michal Wiezik

Silnejšia kontrola pesticídov

pomôže ochrane včiel