Michal Wiezik

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Nezávislý

Michal Wiezik

Platby za využitie pôdy

by sa mali merať podľa výsledkov