Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Diskusia v EP o modifikácii DNA

v zárodočných bunkách