Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Posilnenie začleňovania Rómov do spoločnosti