Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Ochrana vonkajších hraníc únie potrebuje

nové pravidlá