Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Nová smernica o vode je aj o práve na pitnú

vodu