Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

EP prijal dve legislatívy na ochranu

životného prostredia: o odpadoch a o vode