Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

EP o podiele zamestnancov na spravovaní

podniku